KDYŽ MYŠLENKA SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

ISO 9001:2015

V zájmu udržení pozice na tuzemském i zahraničním trhu se firma HB PRINT, s.r.o. rozhodla jako jedna z prvních ofsetových tiskáren v roce 2003 splnit náročné podmínky získání certifikátu a to: "Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001".

V únoru 2004 firma HB PRINT, s.r.o. splnila veškeré podmínky a požadavky předepsané normou ČSN EN ISO 9001:2001 a získala certifikát: "Systém management kvality" v oboru polygrafická výroba, který od té doby pravidelně obhajuje.

ISO 14001:2015

V roce 2007 se firma HB PRINT, s.r.o. rozhodla zavést Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 s cílem omezit dopady na životní prostředí při provádění jednotlivých činností, udržet zdravé životní prostředí a předcházet vzniku možného ohrožení životního prostředí.

Základní podmínkou je dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, které se vztahují na činnosti prováděné organizací.

"Certifikát Systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2004 získala firma HB PRINT, s.r.o. v listopadu 2007 a pravidelně jej obhajuje."

V roce 2018 společnost HB PRINT, s.r.o. absolvovala recertifikaci namagementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 14001:2016.ISO 12647-2:2004

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 1: Parametry a metody měření.
Norma ISO 12647 je norma pro cerifikaci digitálního tisku podle zvolené reference. V naší společnosti HB Print, s.r.o. byla jako reference cílové barevnosti zvolena FOGRA 39L - ISOcoated v2 (eci), která reprezentuje tisk na archovém stroji podle normy ISO 12647-2.
Splněním podmínek normy je zaručena barevná shoda mezi digitálním a ofsetovým tiskem na materiál lesklá a matná křída.

QC Group, s.r.o.

Na zavádění a rozvoji našich systémů dlouhodobě spolupracujeme s konzultační společností QC Group, s.r.o.

https://qcgroup.cz/

FSC®

Protože nám životní prostředí není lhostejné, stali jsme se v březnu 2019 držiteli certifikátu FSC® (licenční kód: FSC-C146840), díky kterému můžeme mimo jiné nabídnout výrobky s požadavkem na maximální šetrnost k životnímu prostředí.
Základní myšlenkou mezinárodní neziskové organizace Forest Stewardship Council® je odpovědné hospodaření s lesy celého světa a k této myšlence se rádi připojujeme.