MYŠLENKA SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

FTP přístup


ArchList papíru určitého formátu, na který se tiskne.
BarevnostUrčuje počet barev na jedné straně papíru lomeno počet barev na straně druhé.
Tiskne se z pravidla 4 základními barvami (CMYKem).
Tisk přímou barvou = dle vzorníku Pantone
Značení barevnosti tisku:
  1/0 - jednobarevný tisk pouze na jednu stranu
  1/1 - jednobarevný tisk na obě strany
  2/0 - dvoubarevný tisk na jednu stranu
  2/2 - dvoubarevný tisk na obě strany
  3/0 - tříbarevný tisk na jednu stranu
  3/1 - tříbarevný tisk na jednu stranu, jednobarevný tisk na druhou stranu
  3/2 - tříbarevný tisk na jednu stranu, dvoubarevný tisk na druhou stranu
  3/3 - tříbarevný tisk na obě strany
  4/0 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu
  4/1 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, jednobarevný tisk na druhou stranu
  4/2 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, dvoubarevný tisk na druhou stranu
  4/3 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, tříbarevný tisk na druhou stranu
  4/4 - čtyřbarevný tisk na obě strany
BigováníPoužívá se u gramáže od 170g.
V první fázi se do materiálu vytlačí rýha
CMYK4 základní barvy: C – Cyan (azurová), M – Magenta (purpurová), Y – Yellow (žlutá), K – Key (černá)
FalcováníStrojní skládání papíru.
FlexotiskTechnika tisku z výšky, s hojným komerčním využitím u potiskování velkých formátů měkkých materiálů, jako jsou fólie, lepenky a kartóny.
FontJe definován jako kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu.
FormátRozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.
Gramáž papíruPlošná hmotnost papíru, která vyjadřuje tloušťku papíru.
Hřbet knihyU lepených vazeb je vždy rovný, u vázaných knih může být rovný nebo oblý.
ISBNAlfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.
Knižní blokOznačuje svázané a oříznuté listy knihy bez desek. Tento blok je až na konci výroby přilepen ("zavěšen") do desek obálky pomocí předsádky.
LakováníChrání tiskovinu před vnějšími vlivy. Pokud je lakovaná jen část, jedná se o parciální lakování.
LaminacePovrch tiskoviny je pokryt průhlednou plastovou fólií, která může mít různou tloušťku.
LepenkaVícevrstvý plošný materiál. Typy lepenek jsou: knihařská, vlnitá či skládačková.
LomMísto přeložení papíru.
Křídový papírPapír s vícekrát natíraným povrchem. Nejčastěji se tisknou letáky,kancelářské desky, pozvánky.
MaketaModel tiskoviny, kde je možné posouzení vzhledu, váhy, rozměru a konečné úpravy výrobku.
NákladDohodnutý počet tiskoviny. Čím větší náklad, tím nižší cena.
NátiskRůzným způsobem zhotovený tisk sloužící pro kontrolu zpracovávané tiskové zakázky. Účelem nátisku je odhalit případné chyby ve vyřazení, obsahu a především vybarvení zakázky před zhotovením tiskové formy a vlastním tiskem.
NormostranaStandardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Rozsah v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.
Ofsetový papírJeho povrch není zušlechťován. Používá se na hlavičkové papíry či vnitřky knih a brožur.
OsvitPoslední krok předtiskové přípravy.Tisková data jsou přeneseny na tiskovou desku.
PerforaceÚprava papíru, která zajistí odtržení jeho části.
PotahPapír nebo textil používaný k zakrytí lepenky knižních desek a k jejich spojení.
PřebalPapírová ochrana desek knihy, která má hlavně reklamní funkci.
PředsádkaDvojlist (pevnějšího papíru), který spojuje knižní blok s deskami knihy. V knize je předsádka přední a zadní. Je prázdná, může však být potištěna ilustrací.
RažbaProtlačení vzoru pomocí vyrobené raznice.
SnášeníTzv. dokončování, při kterém se nejčastěji snášejí složky pro knižní blok.
SpadPřesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy.
Spad je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.
Spad je 3 – 5 mm široký. V závislosti na použité technologii tisku a na dalším zpracování může být vyžadována spadávka větší či menší.
Tisk na obrátkuNa formátu je přední i zadní strana tiskoviny.
Vazba a její druhyVazba V1 = složky vložené do sebe, ve hřbetu sešité drátěnými skobkami
Vazba V2 = jednotlivé listy jsou slepené ve hřbetu do bloku a zavěšené do měkké obálky
Vazba V3 = jednotlivé listy jsou shora sešité skobkami
Vazba V4 = knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití a poté sneseny a klasicky sešity
Vazba V5 = knižní blok lepený či šitý je zavěšený do desek z lehčí lepenky
Vazba V6 = knižní blok je lepen z lehčí lepenky, např. dětské skládanky
Vazba V7 = knižní blok šitý je zavěšen do tuhých desek s kombinovaným potahem
Vazba V8 = knižní blok šitý je zavěšen do tuhých desek s nekombinovaným potahem
Vazba V9 = knižní blok šitý je zavěšen do desek z plastu, který je ztužený neměkčenou PVC fólií či lepenkou