MYŠLENKA SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

Podporujeme život v našem regionuKaždý může přispět ke zlepšení světa, ve kterém žijeme. I když se v celkových souvislostech jedná o příslovečnou kapku v moři, je pro nás samozřejmým závazkem i potěšením podporovat obecně prospěšné, kulturní a sportovní aktivity, které přispívají k rozvoji našeho regionu a obohacují jeho život.

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme a s radostí pomáháme v péči o něj.

V roce 2016 a 2017 jsme poskytli sponzoring těmto organizacím:

            

    

Nadační Fond Gaudeamus

Sportovní klub vozíčkářů (SKVRZ)

BTSDB fitnes klub o.s.

Cyklistický klub SPORTBLAŽEK.cz

Klub plastikového modelářství AVZO Cheb

Komunitní osvětové společenství