Certifikace

ISO 9001:2015

Již od roku 2003 jsme certifikováni v rámci Systému managementu kvality.


 

ISO 14001:2015

V roce 2007 se naše tiskárna HB print s.r.o Cheb s cílem omezit dopady naší činnosti na životní prostředí připojila též Systém environmentálního managementu.

Základní podmínkou je dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, které se vztahují na činnosti prováděné organizací.

FSC®

Pro certifikaci FSC® jsme se rozhodli, protože umožňuje ještě více přispívat k ochraně přírodního bohatství, které – jak praví stará moudrost – sice dědíme po svých předcích, ale především jej máme zapůjčené od svých potomků. Podmínky jsme splnili v orce 2019 (licenční kód: FSC-C146840), díky čemuž můžeme nabídnout výrobky s požadavkem na maximální šetrnost při získávání dřeva na výrobu papíru, neboť základní myšlenkou mezinárodní neziskové organizace Forest Stewardship Council® je odpovědné hospodaření s lesy celého světa. K této myšlence se rádi připojujeme.


ISO 12647 – 2:2013

V roce 2015 jsme zavedli na obou tiskových strojích barevnou kalibraci ve shodě se systémem Technologie grafické výroby.

HB_Print_cert_9001_web.jpg
HB_Print_cert_14001_web.jpg
fsc.jpg
HB Print 12647 web.jpg

Napište Nám

HB PRINT, s.r.o., Spojovací 2426/2 Cheb 350 02

IČO: 63077345, DIČ: CZ63077345

HBPRINT_logo_kanka_2.png
  • Youtube
  • Facebook Sociální Icon