top of page

Zásady ochrany osobních údajů

  

I. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HB Print s.r.o., IČ 63077345, sídlem Spojovací 2426/2, Cheb, 350 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11796 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Spojovací 2426/2, Cheb, 350 02

E-mail: info@hbprint.cz

Telefon: +420 354 408 830

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje, kategorie zpracovávaných osobních údajů a kde je uchováváme

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které získává pomocí tzv. „cookies“.

2.2 Typy cookies, které využíváme: 
Analytické cookies, díky nimž měříme návštěvnost našeho webu. Využíváme službu Visitor Analytics společnosti Wix a můžeme shromažďovat informace o:

 • o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte.

Způsob ukládání cookies ve Vašem počítači je ve většině prohlížečů možnost nastavit.

2.3 Naše stránky hostuje platforma Wix. Vaše data mohou být uchovávána na Wix serverech, databázích a podobně. Wix používá zabezpečené servery s firewallem.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely analýzy Vašeho chování na našich www. 

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • správa našich webových stránek a podnikání;

 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • zajišťující služby provozování našeho webu (Wix a jeho subdodavatelé - pro transparentnost uvádíme odkaz na více informací o ochraně osobních údajů přímo od Wix, kde naleznete více podrobností: https://cs.wix.com/about/privacy);

 • případně sociální sítě, jejichž funkce a widgety se nachází na našich www. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí jejich zásadami, nikoliv našimi.
   

​5.2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé analytických služeb.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

6.1 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Visitor Analytics (Wix);

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

9.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

bottom of page