top of page

Polygrafický slovník

Tiskárna HB print s.r.o nabízí přehledný polygrafický slovník pro lepší porozumění.

Arch

List papíru určitého formátu, na který se tiskne.

 

 

Barevnost

Určuje počet barev na jedné straně papíru lomeno počet barev na straně druhé.

Tiskne se z pravidla 4 základními barvami (CMYKem).

Tisk přímou barvou = dle vzorníku Pantone

Značení barevnosti tisku:

  1/0 - jednobarevný tisk pouze na jednu stranu

  1/1 - jednobarevný tisk na obě strany

  2/0 - dvoubarevný tisk na jednu stranu

  2/2 - dvoubarevný tisk na obě strany

  3/0 - tříbarevný tisk na jednu stranu

  3/1 - tříbarevný tisk na jednu stranu, jednobarevný tisk na druhou stranu

  3/2 - tříbarevný tisk na jednu stranu, dvoubarevný tisk na druhou stranu

  3/3 - tříbarevný tisk na obě strany

  4/0 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu

  4/1 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, jednobarevný tisk na druhou stranu

  4/2 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, dvoubarevný tisk na druhou stranu

  4/3 - čtyřbarevný tisk na jednu stranu, tříbarevný tisk na druhou stranu

  4/4 - čtyřbarevný tisk na obě strany

CMYK

4 základní barvy:

C – Cyan (azurová)

M – Magenta (purpurová)

Y – Yellow (žlutá)

K – Key (černá)

 

Bigování

Používá se u gramáže od 170g.
V první fázi se do materiálu vytlačí rýha.

 

 

DTP
Zkratka z anglického Desktop publishing.
Výraz používaný pro počítačovou sazbu, tedy využití výpočetní techniky pro
zpracování textu, obrázků a dalšího grafického materiálu pro přípravu výsledné
grafické předlohy ve formátu vhodném pro tisk.

Falcování

Strojní skládání papíru.

 

 

Flexotisk

Technika tisku z výšky, s hojným komerčním využitím u potiskování velkých formátů měkkých materiálů, jako jsou fólie, lepenky a kartóny.

 

 

Font

Je definován jako kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu.

 

 

Formát

Rozměr vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.

 

 

Gramáž papíru

Plošná hmotnost papíru, která vyjadřuje tloušťku papíru.

 

 

Hřbet knihy

U lepených vazeb je vždy rovný, u vázaných knih může být rovný nebo oblý.

 

 

ISBN

Alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.

 

Knižní blok

Označuje svázané a oříznuté listy knihy bez obálky. Tento blok je až na konci výroby přilepen ("zavěšen") do desek obálky pomocí předsádky.

 

Lakování

Chrání tiskovinu před vnějšími vlivy. Pokud je lakovaná jen část, jedná se o parciální lakování.

 

Laminace

Povrch tiskoviny je pokryt průhlednou plastovou fólií, která může mít různou tloušťku.

 

 

Lepenka

Vícevrstvý plošný materiál. Typy lepenek jsou: knihařská, vlnitá či skládačková.

 

 

Lom

Místo přeložení papíru.

 

 

Křídový papír

Papír s vícekrát natíraným povrchem. Nejčastěji se tisknou letáky,kancelářské desky, pozvánky.

 

 

Maketa

Model tiskoviny, kde je možné posouzení vzhledu, váhy, rozměru a konečné úpravy výrobku.

 

 

Náklad

Dohodnutý počet tiskoviny. Čím větší náklad, tím nižší cena.

 

 

Nátisk

Různým způsobem zhotovený tisk sloužící pro kontrolu zpracovávané tiskové zakázky. Účelem nátisku je odhalit případné chyby ve vyřazení, obsahu a především vybarvení zakázky před zhotovením tiskové formy a vlastním tiskem.

 

 

Normostrana

Standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Rozsah v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

 

 

Ofsetový papír

Jeho povrch není zušlechťován. Používá se na hlavičkové papíry či vnitřky knih a brožur.

 

 

Osvit

Poslední krok předtiskové přípravy.Tisková data jsou přeneseny na tiskovou desku.

 

 

Perforace

Úprava papíru, která zajistí odtržení jeho části.

 

 

Potah

Papír nebo textil používaný k zakrytí lepenky knižních desek a k jejich spojení.

 

 

Přebal

Papírová ochrana desek knihy, která má hlavně reklamní funkci.

 

 

Předsádka

Dvojlist (pevnějšího papíru), který spojuje knižní blok s deskami knihy. V knize je předsádka přední a zadní. Může být prázdná či potištěná ilustrací.

 

 

Ražba

Protlačení vzoru pomocí vyrobeného štočku.

 

 

Snášení

Proces při kterém se nejčastěji snášejí složky pro knižní blok.

 

 

Spad

Přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy.

Spad je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.

Spad je 3 – 5 mm široký. V závislosti na použité technologii tisku a na dalším zpracování může být vyžadována spadávka větší či menší.

 

 

Tisk na obrátku

Na formátu je přední i zadní strana tiskoviny.

 

Vakát
Prázdný list v brožuře. Používá se pro oddělení kapitol či dílů nebo jako list
určený k doplnění ideálního počtu stran pro zpracování vazby.

Vazba a její druhy

Vazba V1 = složky vložené do sebe, ve hřbetu sešité drátěnými skobkami

Vazba V2 = jednotlivé listy jsou slepené ve hřbetu do bloku a zavěšené do měkké obálky

Vazba V3 = jednotlivé listy jsou shora sešité skobkami

Vazba V4 = knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití a poté sneseny a klasicky sešity

Vazba V5 = knižní blok lepený či šitý je zavěšený do desek z lehčí lepenky

Vazba V6 = knižní blok je lepen z lehčí lepenky, např. dětské skládanky

Vazba V7 = knižní blok šitý je zavěšen do tuhých desek s kombinovaným potahem

Vazba V8 = knižní blok šitý je zavěšen do tuhých desek s nekombinovaným potahem

Vazba V9 = knižní blok šitý je zavěšen do desek z plastu, který je ztužený neměkčenou PVC fólií či lepenkou

CMYK
Barevnost
Příme barvy
Spadávka
Bigování
Font
Vakát
bottom of page