top of page

Historie společnosti

V roce 1990  byla zahájena polygrafická výroba v malé tiskárně v garáži rodinného domku pod názvem „HAKL – tiskařství“. Následující ofsetová tiskárna HB Print s.r.o. byla založena 1995. Do stávajících prostor jsme se přestěhovali v roce 2002, kdy proběhla také jejich kompletní rekonstrukce. Současně došlo k modernizaci strojového parku včetně pořízení nových tiskových strojů. Rozsáhlá přístavba budovy v roce 2005 umožnila navýšení objemu produkce a zkvalitnění služeb zákazníkům. Od roku 2008 jsme rozšířili své služby o nakladatelství.

V letech 2009 až 2014 jsme získali tři dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, čímž došlo k modernizaci celé výroby od předtiskové přípravy až po knihárenské zpracování.

V letech 2015 až 2016 proběhlo doladění technologického vybavení knihárenské části, především jsme se však zaměřili na měkké faktory v podobě investic do rozvoje dovedností a kvalifikace našich zaměstnanců a pokračování v optimalizaci interních procesů.

Rok 2017 se stal dalším milníkem v naší historii. Pořízením nového tiskového stroje jsme zdvojnásobili formát tiskových archů. Současně jsme nahradili a doplnili knihárenské stroje na formát B1. Významnou změnu přináší též instalace automatické linky na vazbu V1.

Období 2018 až 2020 se nese ve znamení opětovné optimalizace interních procesů, což vnímáme jako neustálý proces, a doplňování technologie o další stroje – počítačku archů, bigovačku, automatickou ovíječku palet a on-line trojřez, díky němuž spouštíme linku na výrobu V2 vazeb.

P1060730-1_edited.jpg
logo_old_web_cb.jpg
003-1.jpg
bottom of page